ראשית, אנחנו בוחנים את מידת הרצון של החניך לעבוד בשוק החופשי. אח"כ, בשיתוף פעולה עם הצוות המטפל אנו מכשירים
את מי שרוצה ויכול לצאת לעבודות בשוק החופשי. את העבודות אנחנו בוחרים בקפידה ומתאימים אותן לכל אחד לפי צורכו.