רשת מע"ש תעשיון יעד ומילי הינם מרכזים לטיפול ושיקום תעסוקתי לבוגרים מעל גיל 21 עם מש"ה.

הארגון פועל כמערך הוליסטי ונותן מענה לצרכים התעסוקתיים , הפיזיים , ההתפתחותיים והחברתיים של חניכים המתגוררים בנתניה והסביבה .

מטרתנו לתת לכל חניך בהתאם לרמתו , יכולתו ותפקודו , את תחושת השייכות לעולם העבודה , תוך שימת דגש על פיתוח מיומנויות תעסוקתיות , אימון , הכשרה ועידוד החניך למיצוי הפוטנציאל התעסוקתי הטמון בו .

אנו שמים דגש על טיפוח מיומנויות בינאישיות , על הזכות להביע רצונות , על הזכות לקבל החלטות ועל הקניית כלים להתמודדות חברתית , וכל זאת בעזרתו של צוות מדריכים מוסמך .

אנו מאמינים כי כל אדם שואף להשתייך מבחינה חברתית והכניסה לעולם העבודה מעניקה את ההזדמנות לכך .

הרשת מעניקה סביבה אוהדת , תומכת ומעודדת לפיתוח הפוטנציאל השיקומי והיצרני הטמון בכל חניך והבא לידי ביטוי בפיתוח תחומי תעסוקה והתאמתם לצרכי החניכים .

מתוך ראיית האדם כישות שלמה , ניתנים ברשת מגוון של שירותים שמטרתם לשפר את הדימוי העצמי והביטחון של החניכים ולאפשר להם התנסות והתמודדות טובה בתחומי החיים השונים