התעשיון של רשת מעש הינו עמותה ללא מטרות רווח. הרווחים ממכירת המוצרים מיועדים כולם לרווחת החניכים