משפחות וחניכים יקרים!
אנו שמחים להוציא לאור את מע"שה קסם, המידעון הראשון שלנו. רשת מע"ש תעשיון ויעד פועלת כמערך הוליסטי שמטרתו לענות על מגוון רחב ככל האפשר של צרכי החניכים ומיצוי הפוטנציאל הטמון בכל אחד ואחת.
הרשת נותנת שירות ל- 210 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ואנו רואים חשיבות רבה בשיתוף פעולה עימכם ההורים / אפוטרופסים, וזאת על מנת להשיג את היעדים הטיפוליים, השיקומיים והחברתיים שלמענם אנו פועלים.
אנו רואים בכם, משפחות וחניכים לקוחות אשר למענכם ועבורכם אנו פועלים. אנו משקיעים משאבים מקצועיים בתחום התעסוקתי במטרה לשפר ולקדם את הפוטנציאל האישי, פיתוח מיומנויות תעסוקתיות והרגלי עבודה. כמו כן אנו רואים חשיבות רבה בפיתוח כישורים חברתיים של החניכים ומשקיעים מחשבה רבה בפיתוח ומתן חוגי העשרה, פעילויות חברתיות ופיתוח קשרים עם הקהילה.
אנו מאמינים שמתן מענה, הן בתחום התעסוקתי והן בתחום החברתי יתרמו לתחושת השייכות וההנאה של החניכים בבואם למסגרת.
במידעון זה והבאים, יפורטו מגוון הפעילויות שנעשים ברשת לרווחתם של החניכים.
בברכה, יהושע לוייב, מנהל רשת מע"ש, יעד ותעשיון.