המסגרת: מעש נתניה | המחברת: עו"ס ענת חן | רכזת הפרויקט: לילך נסב

משרד הרווחה בשיתוף ג'וינט ישראל מקדם תכנית לתעסוקה בשוק הפתוח של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. מטרת התכנית היא מתן הזדמנות שווה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית להשתלב במקומות עבודה בקהילה ככל האדם.

האנשים המועמדים להשתלב בעבודה מתגוררים בקהילה עם משפחתם או במסגרות דיור. חלקם נכללים במצבת החניכים במרכזי העבודה השיקומיים. 

כיצד נבחרים האנשים המתאימים
?

האנשים המשולבים בתעסוקה בשוק הפתוח נבחנים על פי יכולתם התעסוקתית עם התייחסות למספר גורמים: תפקוד כללי, התנהגותי וחברתי. כמו כן, נבחנת מידת הרצון לעבוד בשוק החופשי.הבחירה נעשית בשיתוף  עם המועמד, המשפחה וגורמי הטיפול הרלוונטיים.  את התהליך מובילה מדריכת/רכזת השמה שהוכשרה לתפקיד זה. החל מנקודה זו תלווה המדריכה/הרכזת  את העובד בכל השלבים: הכשרה, הסתגלות למקום ולתפקיד ובמשך עבודתו . 

יתרונותיו של העובד:

  1. עושה את עבודתו נאמנה.
  2. משתלב לאחר שנבחן ונמצא בעל יכולת מתאימה לעבודה בשוק החופשי
  3. בעל מוטיבציה גבוהה להצליח.
  4. מקפיד על ביצוע הוראות לשביעות רצון המעסיק.
  5. העסקה באמצעות שכר מינימום מופחת: בהתחלה מועסקים בשכר של 50% משכר המינימום במשק. בהמשך (לאחר כשלושה חודשים) נשלח פסיכולוג תעסוקתי שקובע את יכולתו התעסוקתית וקובע את שכרו בהתאם לחוק שכר מינימום מותאם.
ליווי על ידי מדריכת/רכזת השמה מקצועית

  1. העובד עובר הכשרה ללמידת העבודה בליווי והכוונת  המדריכה.
  2. העובד  מלווה ע"י  מדריכת ההשמה לאורך כל זמן עבודתו.
  3. למעסיק, יש כתובת מקצועית לכל עניין הנוגע לעובד.
הניסיון המצטבר בתוכניות בתחום מראה כי אנשים אלו הפכו להיות משמעותיים במקום העבודה הן מבחינת תפוקות והן חברתית. המעסיקים מדווחים על שביעות רצונם המלא. העסקת אנשים עם פיגור שכלי מאפשרת למעסיקים לקלוט עובדים טובים ונאמנים, בעלויות שכר נמוכות ועל ידי כך  גם לסייע להשתלבותם בקהילה.