ברשת מעש תעשיון ויעד שמופעלת ע"י עיריית נתניה ונמצאת בפיקוח משרד הרווחה,

עובד צוות מופלא של כ-220 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית וצוות מעצבים ומדריכי תעסוקה

מיומנים וחדורי מוטיבציה.

הם מועסקים בעבודות מגוונות כגון: ייצור, אריזה, הלחמה, פירוק והרכבה של מוצרים שונים.

כל עבודה נקבעת בהתאם לתפקודם הכללי, התנהגותם ויחסם החברתי.

בתעשיון קיים פס ייצור למוצרים מקרמיקה וזכוכית, הנמכרים בשוק המקומי ומוצגים בגלריות בארה"ב.

כמו כן ישנו פס ייצור לסבון ריחני ומטהרי אוויר.

בנוסף, נבחנת מידת הרצון לעבוד בשוק החופשי. בשיתוף פעולה עם הצוות המטפל ניתן להכשיר

את מי שרוצה ויכול לצאת לעבודות בשוק החופשי אשר נבחרות בקפידה ומותאמות לכל אחד לפי צורכו.