רשת מעש תעשיון ויעד

תפקידנו לתת מענה לצרכים התעסוקתיים, הפיזיים, ההתפתחותיים והחברתיים של חניכים המתגוררים בנתניה והסביבה .
מטרתנו לתת לכל חניך בהתאם לרמתו, יכולתו ותפקודו, את תחושת השייכות לעולם העבודה,  וגם לפתח מיומנויות תעסוקתיות, על מנת למצות את הפוטנציאל הטמון בו .